VD:n för Svensk Betong: "Beslut för elförsörjning till Gotland inte tillräckligt skarp"

Malin Löfsjögård vd. Foto: Svensk Betong.

Med anledning att Svenska kraftnät har meddelat sitt beslut om att driftsätta två nya kraftledningskablar till Gotland 2031 går Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong ut och riktar kritik mot vad hon menar är en otillräckligt skarp tidsplan. Det framgår av ett pressmeddelande. 

- Att Svenska kraftnät nu tagit ett beslut välkomnar vi, men tyvärr är tidsplanen inte tillräckligt skarp för vi ska känna oss trygga i att klara av delmålet i vår Färdplan att börja producera klimatneutral betong till 2030. För att nå dit är vi beroende av att CCS-fabriken för koldioxidinfångning i Slite som planeras att driftsättas 2030 inte försenas på grund av för långsam utbyggnad av elförsörjningen till Gotland, säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.

 

- Att Svenska kraftnät nu tagit ett beslut välkomnar vi, men tyvärr är tidsplanen inte tillräckligt skarp för vi ska känna oss trygga i att klara av delmålet i vår Färdplan att börja producera klimatneutral betong till 2030, säger Malin Löfsjögård vd Svensk Betong i pressmeddelandet.

Fossilfritt Sverige är ett initiativ av Sveriges regering. Målet är att Sverige ska bli ett föregångsland inom klimatområdet som ett av världens första fossilfria länder. Inom ramen för Fossilfritt Sverige och i samarbete med Betonginitiativet har betongbranschen tagit fram Färdplan klimatneutral betong. I Betonginitiativet samlas aktörer som representerar olika delar av värdekedjan.

För att nå hela vägen till klimatneutral betong krävs tekniksprång inom cementtillverkningen med koldioxidinfångning och lagring/återanvändning (CCS/CCU) enligt Svensk Betong.