Vattenfall Eldistribution sänker tillfälligt elnätsavgiften

Foto: Vattenfall

Vattenfall Eldistribution genomför under perioden 1 juli – 31 december 2023 en tillfällig sänkning av elnätsavgiften för privat- och företagskunder anslutna till lokalnätet. Elnätsavgiften sänks med i genomsnitt 34 procent för företagets kunder i hela landet. Avgiftssänkningen motsvarar totalt 700 –  2 100 kronor för en villa och cirka 300 kronor för en lägenhet

Sänkningen beror på lägre kostnader mot överliggande region- och stamnät då elpriserna under vintern varit lägre än förväntat.

‒ När vi beslutade om elnätsavgifterna för lokalnätet inför 2023 var förväntningarna att elpriserna skulle förbli höga under året, men det faktiska utfallet har visat sig vara lägre. Detta har medfört sänkta kostnader för oss vilket vi för vidare till våra kunder som en sänkt avgift för resterande del av året, säger Cecilia Zetterström, kund- och marknadschef Vattenfall Eldistribution AB.

Elnätsavgiften går till att distribuera el samt underhålla, driftsäkra och bygga ut elnätet för att möta kundernas efterfrågan på anslutning och en stabil och säker elleverans. Vattenfall Eldistribution arbetar för att möjliggöra energiomställningen och ett fossilfritt liv inom en generation.