Projekt beviljas stöd från Vinnova för att spara energi i skånska små- och medelstora industrier 

Foto: Pixabay

Tillsammans med Enersize har IUC Syd (industriellt utvecklingscentrum i Skåne) nyligen blivit beviljade pengar från Vinnova för att starta ett projekt i syfte att spara energi i skånska små- och medelstora industrier. Totalt tog Vinnova emot 87 ansöknignar. Av dessa fick 31 ansökningar grönt ljus, däribland en ansökan från IUC Syd och Enersize.

- Energikrisen är här och nu. Vi är därför extra glada över detta besked. I en tuff konkurrens och bedömning av Vinnova har IUC Syd visat att vi, tillsammans med Enersize, har tekniken och kompetensen som krävs för att genomföra detta samhällsviktiga projekt. Att kapa helt onödiga eltjuvar i industrin är bra för alla: för klimatet, för överlevnad och tillväxt i små- och medelstora industrier och för hushållens plånböcker, Camilla Dahlin, tillförordnad VD vid IUC Syd, kommenterar beskedet från Vinnova

Så kan vi spara el motsvarande elförbrukningen hos 480 000 hushåll

Målsättningen i projektet är att minska industrins energiförbrukning i användningen av tryckluft. Runt 10 procent av industrins samlade elanvändning består idag av tryckluft. Runt hälften av användningen av tryckluften går helt till spillo och är en stor eltjuv. Beräkningar visar att besparingspotentialen är cirka 2 400 GWh per år för Sverige. Det motsvarar elförbrukningen hos 480 000 hushåll eller årsproduktionen från 600 vindkraftverk. Detta skulle kunna sparas utan någon påverkan för produktionen.

Projektet kommer att pågå till och med den sista november 2023. I ansökan ansökte IUC Syd och Enersize om projektmedel motsvarande 490.000 SEK. Beslutet från Vinnova innebär att hela projektstödet är godkänt.

IUC Syd och Enersize har nu påbörjat urvalsprocessen av företag och kommer återkomma löpande med information kring status i projektet.