Växjö kommun har sålt tre vattenkraftverk

Foto: Herbert Goetsch/Unsplash

Växjö kommun har sålt vattenkraftverken Åby, Lidekvarn och Böksholm som ligger mellan sjön Örken och Helgasjön. Bakom det vinnande anbudet står en företagare i Skillingaryd, via bolaget Möbelkedjan i Skillingaryd AB.

Växjö kommun har under året haft sina tre vattenkraftverk Åby kraftverk, Lidekvarns kraftverk (Tolg) och Böksholms kraftverk ute till försäljning. Efter en anbudsprocess har en företagare i Skillingaryd, via bolaget Möbelkedjan i Skillingaryd AB, utsetts till vinnare.

Verksamheten kommer även fortsättningsvis att regleras av vattendomar samt införda krav på omprövningar av miljövillkor.

- I tider med rekordhöga elpriser och befarad elbrist i vinter är varje producerad kilowattimme oerhört viktig. Med den här försäljningen hoppas vi kunna öka elproduktionen i kommunen samtidigt som vi säkerställer att verken drivs vidare på ett klokt och långsiktigt sätt, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Beslut om att sälja vattenkraftverken togs av kommunstyrelsen 2019 efter rekommendation från tekniska nämnden som bedömt att en försäljning av vattenkraftverken är ett bättre alternativ än att kommunen fortsätter att driva verken.

- Det är ovanligt att kommuner ansvarar för sjöreglering och vattenkraftverk då mycket skattepengar går åt till att underhålla verken. Privata företag i branschen har ofta stora kunskaper om vattenkraftsteknik vilket möjliggör en mer effektiv drift. Därför välkomnar vi försäljningen, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

Köpekontraktet godkändes av kommunstyrelsen idag, 4 oktober. Nu ska avtal tecknas mellan säljare och köpare.

Om försäljningen

Växjö kommun har under året haft sina tre kraftverk ute till försäljning och efter en anbudsprocess har Möbelkedjan i Skillingaryd AB lämnat det vinnande anbudet.

Försäljningen innefattar Växjö kommuns tre vattenkraftverk Åby kraftverk, Lidekvarns kraftverk (Tolg) och Böksholms kraftverk med tillhörande fastigheter. Köpeskillingen är 4 050 000 kronor.

Köparen har för avsikt att långsiktigt driva verken vidare. Efter köparens tillträde kommer kommunen succesivt och i samverkan med köparen att överlämna driften av vattenkraftstationerna.