När kärnkraft snabbstoppas kan batterier stabilisera elnätet

Foto: Unsplash

När den finska kärnkraftsreaktorn Olkilouto 3 snabbstoppades den 24 september hjälpte sammanlänkade batterier till med att upprätthålla stabiliteten i elnätet. Det var den största störning i elnätet som har hanterats med de flexibla resurser som finns i energiteknikföretaget Checkwatts virtuella kraftverk Currently.

– Batterier är effektiva och betydligt snabbare än traditionella kraftslag när det gäller att hantera stora störningar. Ett elsystem med mycket sol- och vindkraft kombinerat med smart styrning av flexibla resurser som batterier, elbilsladdning och värmepumpar kommer ge en helt ny nivå av driftsäkerhet i elnätet, säger Dan-Eric Archer, vd för Checkwatt.

Reaktorer i kärnkraftverken Oskarshamn i Sverige och Olkiluoto i Finland har snabbstoppats tre gånger sedan i somras. Varje gång en reaktor snabbstoppar sänks frekvensen i elnätet plötsligt och kraftigt, vilket kan leda skador på utrustning eller i värsta fall nätsammanbrott om den inte snabbt återställs.

Batterier och andra flexibla resurser, som är sammanlänkade till virtuella kraftverk kan inom en halv sekund kompensera för bortfallet i elproduktion och stabilisera elnätet genom att återställa frekvensen.

– För de företag och privatpersoner som har investerat i batterilager blir det väldigt lönsamt att vara delaktig i att erbjuda den här typen av stödtjänster. Och det fina är att resurserna samtidigt kan användas för att avlasta elnätet lokalt och jämna ut stora skillnader i elpriset, säger Dan-Eric Archer.

Ett elsystem med stor andel sol och vind, har samtidigt lägre andel så kallad rotationsenergi som skapar tröghet i systemet och gör det mindre känsligt för störningar. Därför har nya typer av stödtjänster, som bland annat batterier kan leverera, införts för att säkra stabiliteten.

– I relation till elpriset är kostnaderna för stödtjänster små, även om de ökar. När det är lönsamt för företag och hushåll att investera i energilager och andra smarta resurser skapas förutsättningar för ett resurseffektivt, förnybart elsystem. Det minskar också behovet av att bygga ut elnätet, säger Dan-Eric Archer.