Globala energimarknaderna - v.27, 2022

Foto: Zbynek Burival/Unsplash

En initierad strejk bland olje- och gasarbetare i Norge har stöttat priserna inledningsvis den här veckan. Under gårdagen meddelade den norska regeringen att staten går in och avbryter strejken till följd av det utmanade försörjningsläget på framför allt naturgas i Europa.  Dagens publicering av Läget på globala energimarknaderna innehåller en fördjupning i EU:s handelssystem för utsläppsrätter och de förändringar i systemet som nu förhandlas inom EU.

Oljepriset är volatilt och fortsätter att pendla mellan en oro över en lägre global ekonomisk tillväxt och en tilltro till högre efterfrågan framöver. Oljepriset har inom ett relativt brett intervall under de senaste veckorna och sjönk kraftigt under gårdagen och stängde på USD103 per fat. Samtidigt har benchmarkpriset för europeisk diesel sjunkit från den mycket höga nivån som gällde för två veckor sedan men ligger fortsatt en hög nivå.

Priset på naturgas på den nordvästeuropeiska marknaden har stigit kraftigt sedan förra marknadsbrevet och nått sin högsta nivå sedan mars. Ökningen beror i stor utsträckning på reducerade flöden från Ryssland via Nord Stream 1 och en ökad oro över möjligheter till adekvat lagerfyllnad och inför tillgång inför kommande uppvärmningssäsong.

Kolpriset har varit fortsatt volatilt och stigit något jämfört med förra marknadsbrevet till följd av en ökad efterfrågan när fler länder inom EU har börjat se kol som ett alternativ till naturgas.

Rapporten i sin helhet hittar du HÄR!

Källa: Energimyndigheten