Mariestad & Töreboda tar nya steg mot en mer hållbar framtid

Tobias Hansson, vd för Hitachi Energy i Sverige. Foto: Jonas Bilberg

Hitachi Energy meddelar att man via ett strategiskt samarbete tillsammans med Recap Energy och VänerEnergi kommer förse Mariestad och Töreboda med energilager, baserat på batterier, som blir en viktig kugge i ett mer stabilt och flexibelt elnät baserat på förnybar energi.

Energilagret i Mariestad kommer att placeras i anslutning till en större logistikanläggning och kommer bidra till ett stabilt och flexibelt elnät med goda förutsättningar för att hantera behovstoppar vid ökad belastning. Satsningen är en del av ElectriVillage – ett initiativ för en mer hållbar stad med fyra fokusområden: förnybara energisystem, hållbara transporter, logistik och inköp samt affärsutveckling inom hållbarhet

”För att vi ska kunna accelerera den hållbara energiomställningen krävs samarbeten över gränserna, och det här är ett typexempel på ett fantastiskt sådant. Vi är väldigt glada över att kunna bidra med vår teknik och kunskap i den här satsningen tillsammans med Recap Energy och VänerEnergi”, säger Tobias Hansson, vd för Hitachi Energy i Sverige. ”Med hjälp av energilager går det integrera mer förnybar energi i elnätet och samtidigt skapa ett stabilt och flexibelt nät med god elkvalitet”, tillägger han.

Hitachi Energy kommer leverera kontrollsystemet e-mesh kombinerat med energilagret PowerStore som kommer integrera mer förnybar energi. Energilagret kommer ge fördelar som ett stabilare och flexiblare elnät genom att hantera toppar i förbrukning, minskade utsläpp, ökad elkvalitet och frekvensreglering. I leveransen ingår även transformatorer och omvandlare, samt konstruktion, design och installation av energilagret.   

"Kombinationen av nya affärsmodeller, innovativ teknik och strategiska samarbeten är nyckeln till den gröna energiomställningen, och vi ser fram emot att fortsätta hjälpa fler lokalnätsägare med energilagerlösningar som skapar stabilare och flexiblare elnät runt om i Sverige”, säger Marco Berggren, vd för Recap Energy. ”Genom Battery as a Service hyr vi ut batteriet för ett anpassat behov och kan på så sätt möjliggöra implementeringen av BESS (Battery Energy Storage Systems) utan att lokalnätsägaren eller industrier behöver investera själva”, tillägger han. 

Investeringen i Mariestad och Töreboda görs av Recap Energy via konceptet Battery as a Service som syftar till att snabba på den gröna energiomställningen genom investeringar i energilager som möjliggör stabilisering av elnätet och kan även kombineras med laddning av elfordon. Tjänsterna leasas av det lokala elbolaget VänerEnergi för att skapa ett än mer stabilt och flexibelt elnät i Mariestad och Töreboda. Vidare kommer Recap Energy också kunna sälja frekvensreglering för stabilisering av stamnätet.

”Genom att lagra el när det finns ett överskott kan vi istället nyttja den vid tillfällen då efterfrågan är stor. På så sätt kan vi kapa effekttoppar i elnätet som blir allt vanligare i takt med den ökande elanvändningen i vårt samhälle”, säger Ulf Gustavsson, nätschef på VänerEnergi.

Ordern är ett resultat av samarbetet mellan parterna och Hitachi Energy påbörjar arbetet för leveransen omgående. Energilagret beräknas vara i drift och bidra till de båda städernas gröna omställning redan i april 2023.