Ny modell för elpriser ger billigare el

Foto: George Hodan

Dagens Eko har fångat upp budskapet om att de höga elpriserna i Sverige beror på att den prissättningsmodell som Nordpool tillämpar sedan 1996 (avregleringen av elmarknaden) inte fungerar när prisskillnaderna mellan Centraleuropa och Sverige drar iväg som de gjort samtidigt som vi i Sverige har lagt ner 4500 reglerbar elproduktion i södra Sverige.

Bengt Ekenstierna tidigare E.ON management har med emfas framfört behovet av att göra nödvändiga justeringar i elprissättningsmodellen så att inte elpriset för svenska elkunder drar iväg som de gjort det senaste halvåret till gagn för staten och elproducenterna som lägger beslag på dessa 100 tals miljarder. Frågan fick sin belysning i Dagens Eko den 20 juni. Budskapen i inslaget var

1.  Den föreslagna reviderade prissättningsmodellen innebär att svenska elkunder betalar marginalpriset på den el som produceras för den svenska elmarknaden

2. Tyska och polska elkunder får fortsatt samma volymer el från Sverige och till samma pris som idag.

3.  Man får då stopp på den kapitalöverföring (rån) som skett sedan i höstas från elkunderna i södra Sverige=medborgarna till Svenska kraftnät (kapacitetsavgifter), elproducenterna (som Vattenfall) och finansdepartementet i form av 25% ytterligare moms på de höga elpriserna.