Glädjekalkyler bakom regeringens satsning på havsbaserad vindkraft

Lillgrund. Foto: Tomasz Sienicki/Wikimedia Commons

Regeringens satsning på utbyggnad av havsbaserad vindkraft i stor skala kan medföra betydligt högre kostnader än aviserat. Det menar Per Fahlén, professor emeritus i installationsteknik vid Chalmers tekniska högskola, som till tidningen Bulletin säger:

– De enda som tjänar pengar med vindkraften är de privata företag som bygger vindturbinerna.

 

Per Fahlén levererar hård kritik mot regeringens planer på havsbaserade vindkraftsparker. Han menar att de som ska driva dem kommer att gå med förlust, ”om de inte har gynnsamma och långvariga så kallade PPA-avtal”.

Dessutom är de minst sagt ineffektiva:

–Kapacitetsfaktorn sjunker snabbt i och med slitage och de förutspådda medellivslängderna på 20–25 år är i själva verket bara runt tolv år i medeltal för havsbaserade anläggningar enligt en stor brittisk studie, säger Per Fahlén till Bulletin.

 

Olönsamma projekt

Han hänvisar bland annat till Vattenfall som tvingades stänga vindkraftparken Yttre Stengrund efter bara tio år. Även Lillgrund vid Öresundsbron har gått med förlust.

Enligt honom kostar det 50 procent mer att bygga havsbaserade vindkraftverk jämfört med landbaserade.

Det finns också en brittisk studie som stödjer slutsatsen att det är betydligt dyrare med havsbaserad vindkraft jämfört med landbaserad, 192 öre per kWh respektive 115 öre per kWh.

 

Vattenfalls pågående projekt Kriegers Flak skulle, enligt brittisk expertis, kräva ett elpris som är fyra till sex gånger så högt dagens, om satsningen ska gå ihop ekonomiskt.

 

Kritik från fler håll

 

Energiföretagen Sverige, en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi, är också skeptisk till regeringens planer på havsbaserad vindkraft.

 

Energiföretagen menar att planerna är orealistiska, då mycket av den planerade utbyggnaden faller bort i tillståndsprocessen:

–I verkligheten så faller mycket bort i tillståndsprocessen så då kommer kanske mellan 30 och 50 TWh installerad vindkraftsel [av målet på 120 TWh] att byggas, säger Lars Andersson, vindkraftsexpert vid Energiföretagen till Bulletin.

 

Enligt Anderssons beräkningar skulle det krävas omkring 1000 vindkraftverk för att generera 50 TWh, förutsatt att man då använder de största modellerna som finns på marknaden i dag. Om målet 120 TWh ska uppfyllas skulle det alltså behöva byggas omkring 2400 vindkraftverk av gigantiskt format till havs.