Samlad information om regleringen av el- och gasnät

Förhandsreglering av elnätsverksamhet började tillämpas 2012 och av gasnätsverksamhet 2015. Vad har hänt sedan dess och hur har regleringen utvecklats? Nu finns en rapport som beskriver utvecklingen från införandet fram till idag.

– Vi såg ett behov av en samlad dokumentation och historik över utvecklingen från införandet fram till idag eftersom det har skett ändringar successivt och området har blivit komplext. Det är många som har intresse av och följer utvecklingen av regleringen, säger Semira Pandur, analytiker på Energimarknadsinspektionen (Ei) och projektledare för rapporten.

En historik över hur regleringen har utvecklats

I rapporten redogör Ei för hur regler och metoder som legat till grund för fastställande av intäktsramar har ändrats och utvecklats sedan förhandsregleringen infördes till och med december 2021. Regleringen och de beslut om intäktsramar som Ei har fattat under åren har också varit föremål för ett antal domstolsprocesser. Vad dessa har handlat om och vad de har resulterat i beskrivs också i rapporten, liksom utvecklingen av el- och gasnätsföretagens intäkter och kostnader samt nättariffer.

Rapporten som nu publiceras beskriver utvecklingen från 2012 till december 2021, men tanken är att rapporten ska uppdateras med jämna mellanrum.

– Rapporten kommer att uppdateras med några års mellanrum utifrån behov. Vi får många frågor om regleringen och då är det värdefullt att ha en aktuell och samlad information som ger en överblick över hur regelverket har utvecklats över tid, säger Semira Pandur.

Rapporten Reglering av el-och gasnätsverksamhet –Utveckling sedan införandet av förhandsregleringen (Ei R2022:01) finns att läsa HÄR!

Kort bakgrund

Både el- och gasnätsföretagen agerar på en naturlig monopolmarknad vilket innebär att kunderna inte kan välja el- respektive gasnätsföretag. Eftersom nätföretagen är naturliga monopol reglerar Energimarknadsinspektionen (Ei) nätverksamheten. Reglering av nätverksamheten innebär att Ei granskar skäligheten i el- och gasnätsföretagens avgifter för överföring och anslutning av el. Ei granskar att företagen inte tar ut för höga avgifter från sina kunder genom att för varje nätföretag i förhand fastställa en intäktsram för en fyraårsperiod som avgifterna högst kan uppgå till. Förhandsregleringen infördes 2012 för elnätsverksamhet och 2015 för gasnätsverksamhet.

Källa: Energimarknadsinspektionen