Ei ska nu analysera remissvar angående föreskrifter om tariffutformning

Bild: Pixabay

Många har lämnat synpunkter på Energimarknadsinspektionens (Ei:s) remitterade förslag på föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet. Nu ska Ei analysera de remissvar som kommit in och därefter färdigställa föreskrifterna.

– Vi har fått in drygt 20 remissvar och vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit med synpunkter. Nu ska vi ägna de närmaste veckorna till att analysera svaren och sammanställa de synpunkter som har kommit in, säger Johan Carlsson, jurist på Ei.

Vad händer nu?

Så snart remissvaren har analyserats ska föreskrifterna färdigställas och beslutas. Som tidsplanen ser ut nu kan föreskrifter komma att beslutas under februari/mars.

Förslaget är att föreskrifterna ska träda i kraft 1 januari 2023 och senast tillämpas från och 1 januari 2025, vilket sammanfaller med kravet på timvis mätning för elmätarna.

Bakgrund och mer information

Sedan 2019 har ett projekt pågått på Ei med syfte att ta fram föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet.

Sedan projektet startade har Ei gjort ett flertal analyser och haft dialog med branschen via seminarier, möten, expertgrupper och kommunikation på ei.se.

Ett antal rapporter har även publicerats där intressenter haft möjlighet att lämna synpunkter.

Källa: Energimarknadsinspektionen