ABB: Öka effektiviteten, minska energiförbrukningen

Ungefär 75 procent av motorerna inom industrin används för att driva pumpar, fläktar och kompressorer – utrustning som är mycket mottaglig för stora effektivitetsförbättringar. Foto: ABB

Världen förlitar sig på ineffektiva sätt att driva maskiner. Det borde inte vara någon nyhet för industrier, transportföretag, värmeverk och kommuner. Men det är det. ABB vill visa hur världen kan minska sin energiförbrukning med 10 % bara genom att byta elmotorer och drivelektronik och därmed höja verkningsgraden och samtidigt minska underhållskostnaderna.

Av Jörgen Städje

Tänk dig att du har en motorstark bil som bara kan köras på full gas hela tiden. Hastigheten reglerar du genom att bromsa med bromsen eller slå motorn av och på. Är det effektivt? Knappast, men det är så industrin idag i huvudsak driver kylmaskiner, pumpar, fläktar, luftkonditionering, ventilation, hissar, rulltrappor, ja, allt som rör sig. För att det är enkelt.

Men det är ineffektivt, gör maskiner och motorer varma, vilket sliter på lagren och smörjningen och orsakar underhållskostnader. Och ändå är det så större delen av dagens industritillämpningar med elmotorer arbetar. Vid en presskonferens i november presenterade ABB en mängd intressanta siffror och en enkel metod att möta klimatmålen: öka effektiviteten och spara 10 % av de globala koldioxidutsläppen.

Lösningen är enligt ABB att använda frekvensstyrda trefasmotorer och driva dem med omriktare så man kan få just precis det varvtal som behövs för stunden. Man kan dessutom använda klenare motorer, eftersom det utjämnade medelvärdet av effekten alltid blir lägre än den effekt som åtgår vid intermittent drift. Så varför gör inte alla det redan? Klimat konferensen COP 26 visade varför. Tro inte att världen i realiteten vill minska sin energiförbrukning. Vi är snart 10 miljarder människor på den här planeten. Människan kommer att fortsätta utvecklas, öka sin levnadsstandard och därmed förbruka mera energi, för det ligger i släktets natur.

Investeringar i energieffektivare tillämpningar måste öka för att klimatmålen ska kunna nås, eller mera rakt på sak: Slösa mindre och använd energin där den gör nytta. Och det är inte i ventiler och bromsar.

Bättre motorer

Det Internationella Energiorganet IEA har satt upp ett handlingsprogram för att uppnå nollutsläpp (NetZero) till år 2050 och menar att ”ökad energieffektivitet är det renaste och enklaste sättet att klara våra energibehov och är av vikt för att kunna uppnå NetZero”.

EU håller redan på med lagstiftning för ökad energieffektivitet och har klassificerat elmotorer i fem klasser kallade International Energy (IE), från IE1 till IE5. Uppskattningsvis kan ett krav på att nyinstallerade motorer ska hålla minst IE3 spara oss 110 TWh per år fram till år 2030. Det är detsamma som 40 megaton CO2 eller 20 miljarder Euro i energikostnader per år.

En helt vanlig industri kan ha flera tusen elmotorer för pumpar, kylning, fläktar, transporter mm. ABB försöker få alla kunder att bara köpa, eller byta till effektivare motorer av klass IE4 eller hellre IE5. Många gör det redan och sparar stora pengar på elräkningen. ABB har ett icke försumbart antal stora, tunga industrier som kunder och har en möjlighet att bidra stort till Europas effektivisering.

Effektivare drivelektronik

Genom att använda sig av frekvensomriktare (drivar, variable frequency drive, VFD) för varvtalsreglering skulle det vara möjligt att öka industrins effektivitet med ytterligare 25 %. Man kan bara ta ett exempel, nämligen den norska gödningsmedelfabriken Yara som sparat 16 GWh per år genom att byta upp 1000 befintliga elmotorer till IE3-klass och förse dem med frekvensomriktare. Företaget räknar med att spara ytterligare 32-40 GWh per år genom att byta upp återstående cirka 2 500 motorer till EI5-klass och förse dem med varvtalsreglering.

Vad finns det att fundera på? 

Läs mer om frekvensomriktare HÄR!

Läs mer om motorer HÄR!