Så kan energisnåla träväggar effektivisera byggprocessen

Lars Atterfors är en av grundarna till CC100 som vill effektivisera byggprocesser med sina lågenergiväggar i trä. Foto: Paper Province

Det Sunnebaserade företaget CC100 har patenterat en modulerad vägg och tagit fram en programvara som konstruerar energisnåla ytterväggar, så kallade utfackningsväggar, i trä. Men det är inte materialet i sig som är unik utan processen bakom produktionen. Det skriver Paper Province.

– Vi gör tvärtemot vad man brukar göra. I stället för att bygga väggen i flera skikt på djupet delar vi upp väggen åt andra hållet. Vår programvara skapar ett antal moduler som sedan, enkelt kan byggas ihop till en helhet, förklarar Lars Atterfors som är en av grundarna och styrelseordförande i CC100, till Paper Province.

Företaget, som är nya medlemmar i Paper Province, tillverkar idag utfackningsväggar till traditionella lågenergihus och större byggen.

–  Vår produkt är konkurrenskraftig när det kommer till de segmenten och där kortar vi ner processen i tid och kan dessutom ligga 10-15 procent under andra aktörer i pris, säger Lars Atterfors.

CC100 letar nu efter producerande samarbetspartners i branschen.

– Vår produkt är egentligen att utveckla byggsystem som andra sedan kan producera och erbjuda slutkunden, säger Lars.