SENS får uppdrag att konvertera 288 lägenheter i Uppsala till ett nytt energisystem

Bild: Federico Beccari/Unsplash

SENS har fått i uppdrag av Uppsalahem att konvertera 288 lägenheter på Djäknegatan till ett nytt energisystem. Idag värms lägenheterna genom vattenburna radiatorer via fjärrvärme, och det saknas energiåtervinning på ventilationen. Lägenheterna är byggda i mitten av 60-talet och en uppgradering av energisystemet kommer leda till väsentliga förbättringar i energi och miljöprestanda.

SENS system omfattar frånluftsaggregat samt 3 värmepumpar på 88 kW vardera för att ta hand om energin i frånluften. Genom det innovativa sättet att återvinna energi, men samtidigt även behålla fjärrvärmen, uppnås en optimal energiprestanda på anläggningen.

SENS kommer utföra hela entreprenaden inklusive bygg- och anläggningsarbeten liksom nödvändig rördragning. Vidare ansvarar SENS för driftsättning och injustering av anläggningen.

Systemet är det tredje som Uppsalahem beställt av SENS, och det andra som handlar om frånluftåtervinning. Det visar på att SENS system har hållit hög kvalité och en god relation mellan pris och prestanda.

”Det är fantastiskt att vi fått förtroendet från Uppsalahem att bygga den här anläggningen. Den kommer spara stora mängder energi, och därmed bidra till en minskad energianvändning. Det är också roligt att det är en återkommande kund, och en återkommande typ av anläggning.”, säger Calle Wellenius VD på SENS.

Tilldelningsbeslutet har ett kontraktsvärde på 10 780 000kr, och kommer vinna laga kraft under april om det inte överklagas. Projektstart är beräknad till 1/6, och slutbesiktning skall ske innan årsskiftet.