Studie: Nio miljoner människor dör varje år på grund av fossila bränslen

I Kina dör cirka 2,4 miljoner människor i förtid varje år på grund av förbränning av fossila bränslen. Bilden visar en buss i Latinamerika. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Flangonstina

Betydligt fler personer dör i förtid på grund av utsläpp från fossila bränslen än forskarna tidigare trott. Det framgår av en ny studie från bland annat Harvard University, skriver Helsingforstidningen HBL. 

Varje år dör nästan nio miljoner människor i förtid och det handlar inte om coronapandemin.

Dessa människor dör på grund av de små partiklar som bildas vid förbränning av fossila bränslen (PM2,5). Det har en grupp amerikanska och brittiska forskare kommit fram till genom att använda en metod som på ett detaljerat sätt kopplar samman utsläppskällor och befolkningsmönster.

Siffran är mer än två gånger högre än vad tidigare beräkningar har visat. Det beror enligt forskarna bakom den nya studien på att man tidigare har utgått från ett globalt medelvärde för partikelhalten, som baserats på grova satellitmätningar tillsammans med mätningar vid marken.

Den förtida dödligheten är högst i östra Nordamerika och Europa samt i Sydostasien. Allra högst är den i Kina, där cirka 2,4 miljoner människor beräknas dö i förtid varje år på grund av förbränning av fossila bränslen. Forskarna konstaterar att det trots allt är en förbättring sedan 2012, då antalet förtida dödsfall uppskattades till 3,4 miljoner.

Effekten av partikelföroreningar ackumuleras under livets gång, med tilltagande hälsoeffekter som till slut kan ge sig till känna i form av bland annat ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och luftvägssjukdomar. Barn är extra känsliga för partikelföroreningar.

Det beror dels på att deras andningsvägar inte är färdigutvecklade, dels på att de för varje andetag får i sig en högre halt föroreningar per kilo kroppsvikt, skriver forskarna. Deras studie visar att detta även kan ge mer akut påverkan. I USA beräknas varje år cirka 900 barn dö före fyra års ålder på grund av partiklar som alstras av fossila bränslen. I Europa är motsvarande siffra drygt 600.