IEA sänker efterfrågeprognosen för första kvartalet och för hela 2021

Den globala bränsleförbrukningen förväntas enligt IEA öka med 5,5 miljoner fat per dag i år, vilket kommer efter en oöverträffad kollaps på 8,8 miljoner fat per dag under 2020.Foto: IENE

IEA sänkt sin globala förbrukningsprognos med 300 000 fat om dagen, vilket beror på de förnyade avstängningarna, som syftar till att begränsa Covid 19- pandemin. Avstängningarna har dämpat förväntade återhämtningen i år, skriver Bloomberg News.

IEA har sänkt sina förväntningar på oljeförbrukning under första kvartalet med 600 000 fat om dagen. Trots detta förväntas världens stora oljereserver minska med 100 miljoner fat under årets tre första månader.

De bräckliga utsikterna ledde till ett möte mellan Opec och deras kompanjoner inom branschen tidigare under januari. Parterna beslutade att skjuta upp planerna om avskaffandet av produktionsrestriktionerna.

Under årets gång och när efterfrågan återhämtar sig räknar IEA med att Opec och deras kompanjoner bör ha möjlighet att öppna kranarna igen.

Energibyrån förväntar sig att Opec + kan i samband med den förväntade nedgången i lager under andra halvåret, fortsätta med planerna att återuppta produktionen på 1,5 miljoner fat per dag av de 7,2 miljoner fat olja som för närvarande är lagrade på olika håll.