Valmet Automotive utvidgar kapaciteten vid batterifabriken i finländska Salo

I och med investeringen i Salo kommer fabrikens produktion att öka betydligt. Dessutom ökar också produktutbudet som tillverkas i fabriken. Foto: Valmet

Positiva nyheter för sysselsättningen i Salo. Valmet Automotive utvidgar produktionskapaciteten vid batterifabriken för att möta efterfrågan.

Bolaget beräknas fördubbla personalen i fabriken i Salo de kommande åren i och med expansionen. I fabriken arbetar i dag ungefär 200 personer.

Utvidgningen av fabriken ska vara klar till sommaren. Utvidgningen innebär att en ny produktionslinje blir klar i batterifabriken och att logistikverksamhetens lokaler förstoras för att möta efterfrågan på den ökande godstransporten.

Valmet Automotive tar även i bruk en betydlig del av Salo IoT Campus lokaler som stått tomma.

Produktionen av batteripaket i Salo har vuxit rekordartat i Salo. Valmet Automotive EV Systems som ansvarar för fabrikens verksamhet har i dagens läge tre kunder, men nya produktionskontrakt förväntas enligt bolaget att undertecknas inom kort.

Förutom produktionstjänster erbjuder EV Systems också planering och testning av batterier.

- Batterisystemen är Valmet Automotives viktigaste tillväxtområde, säger bolagets vd Olaf Bongwald i ett pressmeddelande.