Fördubblad effekt för skattefri solel från 2021

Foto: Skånska Energi

Idag är egenproducerad solel från solcellsanläggning med effekt under 255 kW befriad från energiskatt. 2021 höjs gränsen till nästan det dubbla: 500 kW.

 

Fritt fram för skattebefriad solel från större solcellsanläggningar. Det är ett av förslagen i regeringens budgetproposition för 2021.

 

Idag gäller att egenproducerad solel från mindre solcellsanläggningar är befriad från energiskatt. Skattebefrielsen gäller för solel från anläggning med maxkapacitet under 255 kilowatt (kW).

 

Nu föreslår regeringen att maxkapaciteten från och med 2021 höjs till under 500 kW, det vill säga nära nog en fördubbling.

 

Liksom tidigare gäller skattebefrielsen den el som förbrukas där den produceras, det vill säga inte överskottsel som går ut på elnätet.