Fjärrvärmen har fått stor betydelse för den lokala elleveransen i Sjöbo

Sjöbo centrum. Fotograf: Anna Blohm Bild: Solör Bioenergi Syd

Man kan tro att fjärrvärme och elförsörjning inte har med varandra att göra. Men situationen i Sjöbo i sydöstra Skåne är ett exempel på där fjärrvärmen fått stor betydelse för den lokala elleveransen. För Sjöbo elnät, som ansvarar för drift, underhåll och distribution av el inom större delen av Sjöbo Kommun, har fjärrvärmen skapat goda förutsättningar för en pålitlig elförsörjning.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 190 500 användare varje dag. Bolaget finns på 147 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Fjärrvärmen startades i Sjöbo 2002 och är nu väl etablerat på orten. Bland kunderna finns villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter. Värmeleveransen sker från produktionsanläggningen som består av en biobränslepanna och två oljepannor som används vid toppar och som reserv. Det biobränsle som används kommer från lokala aktörer och består framför allt av restprodukter från skogsindustrin i form av spån och flis.

Fjärrvärmen i Sjöbo har inte endast betydelse för kunderna som får klimatsmart fjärrvärme levererad till sig. För aktörer som Sjöbo elnät, ett helägt kommunalt bolag, visar det sig att det är tack vare fjärrvärmen som de kunnat hantera den lokala elförsörjningen när det gäller eleffekt. När fler vill använda större mängder el samtidigt så behövs det en högre effekt i ledningarna för att få fram all el som efterfrågas.

Per Liljenberg, nätingenjör på Sjöbo elnät, förklarar.

- Utbyggnaden av fjärrvärmen har möjliggjort en stor expansion av samhället. Då skolor, hyreshus och andra större fastigheter gått från elpannor till fjärrvärme har detta frigjort eleffekt som nu används till nya bostadsområden.

- Det är förstås glädjande att höra att fjärrvärmen möjliggör en god elförsörjning för invånarna i Sjöbo. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och kommer bland annat under 2020 att investera cirka 4 miljoner kronor i nytt elfilter för att ytterligare reducera utsläppen från biopannan, säger Flemming Rasmussen, regionchef Solör Bioenergi Syd.