Väla bygger 148 nya laddstationer i höst

Under hösten utökas antalet laddstationermed ytterligare 148 laddstationer, som kommer att fördelas runtom på Välas parkeringsytor. Foto: Väla

Antalet elbilar ökar stadigt och därmed också behovet av laddstationer på strategiskt viktiga platser i samhället. Väla erbjuder idag totalt tolv laddstationer på handelsplatsen, ett utbud som inte längre täcker den snabbt växande efterfrågan. Mot den bakgrunden har Väla beslutat att storsatsa på elbilen och i höst bygga ytterligare 148 laddstationer i Helsingborg.

– Vi ser att allt fler av våra besökare kör elbilar av olika slag och då måste vi kunna erbjuda möjligheter att ladda bilen under tiden som man besöker oss. För oss är det även viktigt att vara en aktiv part i klimatomställningen och bidra till en mer effektiv laddningsinfrastruktur i regionen, säger Fredrik Arvidsson, teknisk chef på Väla.

– Redan nu finns det över 140 000 elfordon i Sveriges bilpark och fram till 2030 räknar man med att denna siffra har ökat till 2,5 miljoner fordon. Här måste vi naturligtvis vara med och möta en ökande efterfrågan på laddningsmöjligheter.

De 148 nya laddstationerna kommer att fördelas på Välas olika parkeringsytor, som totalt rymmer 6000 parkeringsplatser. Användarna av stationerna kommer att betala en avgift per nedladdad kilowatt. Planen är att alla nya laddstationer ska vara i drift till årsskiftet.

– Den stora satsningen på laddstationer är en naturlig del av vårt pågående systematiska hållbarhetsarbete, där målet är att begränsa Välas klimatavtryck inom alla de områden som vi kan påverka. Vi är en stor aktör i regionen och vi strävar efter att vara ett föredöme inom miljö och klimat genom att arbeta systematiskt och proaktivt med de här frågorna, förklarar Fredrik.