Chevron tar över konkurrent för 5 miljarder dollar

Oljegiganten Chevron ökar sitt inflytande på oljemarknaden. Foto: Chevron

Det amerikanska energiföretaget Noble håller på att övertas av Chevron. Energigiganten närmar sig ett avtal om övertagande av det oberoende amerikanska energiföretaget Noble Energy, skriver Bloomberg News.

Detta är ett aktieförvärv på 10,38 dollar per aktie, vilket ger en premie för Noble Energy-aktieägare jämfört med stängningskursen på fredag ​​på 7,6 procent.

Det betyder att priset landar på drygt 5 miljarder dollar. Inklusive Nobles enorma skuld uppskattas det totala värdet på avtalet till cirka 13 miljarder dollar.

Enligt Bloomberg News är det således den största handeln bland oljebolagen sedan utbrottet av covid-19.

Chevronaktierna faller 0,6 procent på marknaden.