Vindkraftverken dras med höga drift- och underhållskostnader

Foto: Basotxerri/Wikimedia Commons

Många nystartade vindkraftsbolag står vid ruinens brant. En del har redan gått i konkurs, och flera kommer att bli beroende av statligt stöd för att överleva.

Orsaken till det är flera, men en av de viktigaste är skenande drifts- och underhållskostnader. Investerare som satsat stora pengar i vindkraft har räknat tidigare med minimala underhållskostnader – vindkraftsverken skulle snurra i princip underhållsfritt under många år, trodde man. Men så har det inte blivit.

Svensk Vindkraftsförening slår nu larm och skriver att de låga intäkterna från försäljningen av el och certifikat idag inte ens täcker kostnaderna för drift och underhåll av vindkraftverken. Framför allt drabbar det nystartade bolag som investerade i vindkraft när vindkraftverken var som dyrast och el-och certifikatpriserna höga.

Men nu börjar även ägare av äldre vindkraftsparker få svårt att få ekonomin att gå ihop, framhåller Svensk Vindkraftsförening.

En annan bidragande orsak till att det går så dåligt för vindkraftsbolagen är det svenska stödsystemet med elcertifikat. Det innebär för många osäkra variabler, menar ett av företagen som nyligen gått i konkurs, Sörgårdsvind AB

– Det är för många osäkra variabler, det går inte att göra en likviditetskalkyl ens tre månader framåt. Det är för hög risk i det svenska stödsystemet, säger Rickard Edvardsson, till Svensk Vindkraftsförening.

UPPDATERING.

I en tidigare version av artikeln förekom uppgifter om att vindkraftsturbinernas livslängd överskattats och att den enligt Svensk Vindkraftförening bara är 10-15 år. Den uppgiften är felaktig.