Preem samarbetar med Gasum om ny bränsleblandning

Tankfartyget Tern Ocean, chartat av Preem, på väg till Firth of Clyde. Foto: Wikipedia, kredit: Dave Souza

Preem har tecknat ett nytt avtal med Gasum om att förse Preems bojlastare med en ny bränsleblandning som består av flytande naturgas och 10 procent förnybar flytande biogas. Det innebär minskade utsläpp av växthusgaser och ännu ett steg mot Preems mål att vara klimatneutralt 2045.

 Det är det första avtalet där Gasum levererar en blandning som innehåller förnybara bränslen till en kund inom sjöfarten på regelbunden basis. Preems fartyg som förses med Gasums marina bränsle med förnybar inblandning är de chartrade bojlastarna Tern Ocean och Thun Evolve.

- Marina transporter är en viktig del av Preems verksamhet. Vi är väldigt glada över att kunna introducera förnybar flytande biogas i bränslemixen. Denna möjlighet är i linje med våra ambitiösa mål om att bli klimatneutrala 2045,  säger Anna Karin Klinthäll, Manager Trading Operations på Preem i ett pressmeddelande.