Så ska Finland och Sverige dela på kostnaderna för ny kraftledning

Foto: WIkimedia Commons

Svenska kraftnät och Fingrids projekt ”Interconnection between northern Finland and northern Sweden” finns med i EU-kommissionens lista över projekt av gemensamt intresse, så kallade PCI-projekt. Nu har den svenska och den finska tillsynsmyndigheten fattat beslut om hur kostnaden för projektet ska fördelas.

Vartannat år listar Europeiska kommissionen ett antal energiinfrastrukturprojekt som det finns ett gemensamt europeiskt intresse av att de genomförs, så kallade Project of common interest (PCI). Med på listan från år 2017 finns en elförbindelse mellan Finland och norra delarna av Sverige.

I september lämnade Svenska kraftnät och Fingrid (Svenska kraftnäts motsvarighet i Finland) in en gemensam investeringsförfrågan till de nationella tillsynsmyndigheterna i Sverige och Finland, det vill säga till Energimarknadsinspektionen (Ei) i Sverige och till Energiavirasto (EV) i Finland. Till investeringsförfrågan fanns en begäran om att Ei och EV ska besluta om en gränsöverskridande kostnadsfördelning som innebär att Svenska kraftnät ska bära 20 procent av investeringskostnaderna för projektet och att Fingrid ska bära resterande 80 procent av investeringskostnaderna för projektet.

Ei och EV har nu godkänt kostnadsfördelning som Svenska kraftnät och Fingrid föreslagit.