Luke Burgess: betydande vinster framöver för de som har investerat i olja

Analytikerna förväntar sig högre oljepriser senare under 2020. Foto: Needpix

- Råoljepriset sjönk nästan 26 procent under de första två månaderna av 2020, och inom oljehandeln till 45 dollar per fat vilket är den lägsta nivån under en period på 14-månader, skriver amerikanske oljeanalytikern Luke Burgess i sin krönika i tidningen Energy & Capital

Den första faktorn till prisfallet, enligt Burgess, i början av året var ett förväntat överutbud.

- I slutet av 2019 meddelade IEA att globala råvarulager skulle öka oavsett de produktionsnedkärningar som förhandlades fram mellan OPEC och dess exporterande allierade. Därmed kunde globala oljeförsäljare bli av med 700 000 fat per dag under första kvartalet 2020, refererar Burgess.

Burgess understryker däremot att coronavirus hade ”lite till ingenting att göra med den stora marknadskorrigeringen som inträffade i slutet av årets första kvartal”.

- Hursomhelst gjorde marknaden rätt. Och det ledde till ytterligare oljeprisfall.

Burgess hänvisar till att oljepriserna har sjunkit från 61,10 dollar till 45,26 $ per fat, vilket skapar ”skrikande köpmöjlighet för energiinvesterare.”

- Oljan är kanske en av de mest manipulerade varorna på planeten just nu. Dess pris mixtras genom OPECs försörjningssänkningar liksom genom förändrade valutavärden, särskilt när det gäller den amerikanska dollarn, skriver Burgess.

USA kan enligt honom manipulera oljepriserna eftersom råoljan prissätts i US-dollar. När dollarns värde minskar rör sig oljepriset uppåt och vice versa, men att spekulera med valutavärden har större konsekvenser, vilket kan leda till att andra sektorer påverkas. Så det är inte alltid i USA:s bästa intresse att tänka på USD-värden.

- Det är nog bäst för hela den amerikanska ekonomin att dollarns värde förblir mycket stabilt och att det inte ökar eller minskar mycket på längre sikt, anser Burgess.

Dessutom är stigande oljepriser ett tveeggat svärd för Amerika. Å ena sidan innebär ökande råoljepriser högre vinster och en expanderande amerikansk oljesektor, vilket resulterar i fler jobb och ekonomisk utveckling. Men å andra sidan kan stigande oljepriser orsaka ekonomiska problem eftersom energikostnaderna utgör den största källan för oro inom företagen.

- Däremot har OPEC stort intresse av att se högre oljepriser, skriver Burgess.

Enligt OPEC:s hemsida kontrollerar kartellen nästan 80 procent av världens oljereserver, med huvuddelen av dessa reserver i Mellanöstern. Samtidigt står OPEC för närvarande för cirka 45 procent av världens totala råoljeproduktion.

- Om OPEC verkligen vill driva upp priserna högre, skulle kartellen tveklöst kunna göra det när som helst, tror Burgess.

Naturligtvis väcker detta frågan, varför gör OPEC inte något nu för att pressa oljan högre?

Burgess hänvisar till att Financial Times rapporterade nyligen att Saudiarabien pressar för närvarande fram en produktionsnedskärning på 1,2 miljoner fat per dag, vilket är mycket mer än förväntat av IEA och andra energigrupper. Dessa nedskärningar kan tillkännages när som helst.

Problemet för kartellen utgörs av produktionen från länder utanför OPEC som Ryssland, Kina och USA, som är några av de största råoljeproducenterna i världen.

Burgess anser att OPEC väntar nu på att marknaderna kommer att lugna ner sig efter senaste tidens försäljning.

- Men framöver räknar jag med att OPEC kommer att pressa oljepriset högre till 60–80 dollar per fat. Och detta kan leda till betydande vinster för de som har investerat i olja, understryker Luke Burgess.