Läget på elmarknaden - vecka 8 2020

Bild: Pxhere

Fortsatt låga priser och en temperatur över det normala.

Systempriset sjönk med 21 procent i jämförelse med föregående vecka.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 sjönk med 19 procent och spotpriserna i elområde SE3 och SE4 minskade med 16 respektive 17 procent.

Medeltemperaturen under veckan låg på 4,9 grader, vilket är väsentligt högre än normalt. Nederbörden var något lägre än medelvärdet för veckan, magasinfyllnadsgraden i Sverige minskade med 2,3 procentenheter och i Norden minskade den med 1,8 procentenheter.

Veckomedel i tillgänglighet för svensk kärnkraft var 77 procent, vilket var en minskning med 8,4 procent i jämförelse med föregående vecka. Deta skriver Energimarknadsinspektionen i ett pressmeddelande.