Stockholms Hamn ansöker om miljöbidrag från EU

EU-bidrag kan minska fartygens utsläpp. Foto: Stockholms Hamnar

Kryssningsnäringen medför ett stort bidrag till Stockholm med en total ekonomisk effekt på omkring 2 miljarder kronor och mer än 1 000 arbetstillfällen, med hundratusentals besökare varje år.  Det finns emellertid arbete kvar att göra vad gäller kryssningsfartygens klimat- och stadsmiljöpåverkan. Med hjälp av EU-bidrag kan nu en satsning som kommer att minska fartygens utsläpp vid Stadsgården-Masthamnen bli verklighet. Igår beslutade Stockholms Hamns styrelse att tillsammans med fyra andra Östersjöhamnar ansöka om bidrag från EU för att investera i specifika anläggningar som ger fartygen landselförsörjning.

Fredrik Lindstål (C), ordförande för Stockholms Hamn, ser satsningen som ett naturligt steg i en hållbar sjöfart i Stockholm.

– Sjöfart är på många sätt ett klimatsmart sätt att frakta varor och resa på, men det innebär inte att det inte finns utmaningar. Kryssningsindustrin är viktig för Stockholm och detta är ett stort steg för att göra den grönare och mer hållbar. Det här är en åtgärd som kommer leda till betydligt minskade utsläpp av koldioxid och andra luftföroreningar för klimatets skull och för att göra stadens luft renare, säger han.

Totalt kommer två kajer att utrustas med dessa elanslutningar (anläggningar med högspänning enligt internationell standard), som gör att kryssningsfartygen kommer kunna ansluta till det lokala elnätet när de lägger an vid kajen.

– Det rör sig om två kajlägen i Stadsgårdshamnen och enligt beräkningar kommer ungefär 45 procent av de totala kryssningsanlöpen inom Stockholms hamnar kunna ansluta till dessa när de ligger vid kaj, berättar Lindstål.

Kostnaderna för projektet är beräknade till 119 miljoner kronor där Stockholms Hamnar avser täcka en del av kostnaderna genom ändringar av hamnavgifter och miljörabattsystem. Ett EU-bidrag är dock en förutsättning för att investeringarna ska kunna göras.

– Den här satsningen går helt i linje med de mål som vi har för en hållbar sjöfart både i Stockholm och i EU. Det är EU-kommissionen som beslutar om bidraget och jag hoppas att vi ska få möjligheten genomföra detta, det skulle ha stor betydelse för en grönare sjöfart i och runtom Stockholm, avslutar Fredrik Lindstål (C), ordförande för Stockholms Hamn.