Fortum välkomnar styrmedelsförslag för negativa utsläpp

Bild: J Daivd Ake

Nyligen överlämnades den så kallade Klimatpolitiska vägvalsutredningen till miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Utredningens uppdrag har framför allt varit att föreslå styrmedel för att uppnå negativa utsläpp och fokus har legat på avskiljning och lagring av koldioxid med biogent ursprung (bio-CCS). Utredningens huvudförslag är att staten genom Energimyndigheten genomför auktioner för att upphandla negativa utsläpp genom bio-CCS.

-Bio-CCS har en stor potential i Sverige och tekniken är välbeprövad. Nu handlar det om att få fram välfungerande styrmedel så att berörda företag vågar fatta investeringsbeslut. Ett auktionssystem är ett bra sätt att få igång en marknad för negativa utsläpp till lägsta möjliga kostnad, säger Anton Steen, ansvarig för samhällskontakter på Fortum Sverige i ett pressmeddelande.

Utredningen innehåller konkreta författningsförslag för hur en statlig auktionering kan utformas.

-Det är viktigt att regeringen går vidare med detta förslag till både riksdagen och berörda myndigheter så snart som möjligt. Men en snabb politisk behandling kan vi i Stockholm ha en storskalig bio-CCS-anläggning färdig inom bara några år. En sådan anläggning kan ta bort mer koldioxid ur atmosfären än vad hela inrikesflyget släpper ut, säger Anton Steen.