Aktiva borrhålslager: För hållbar energi året runt

ANNONS
I ett aktivt borrhålslager återladdas värme när till exempel ett energibolag har överskott av värme på sommaren. Alternativt kan borrhålslagret återladdas med sommarsol eller andra energikällor.
– Kraven på att bygga resurseffektiva lösningar i samhället ökar. Att använda de naturliga förutsättningar som finns i ett borrhålslager och kombinera dem med överskott som finns lokalt ger energi i balans och är vägen till hållbarhet, säger Anders Rubenhag, vd på SENS.

I en traditionell bergvärmelösning får man successivt lägre temperaturer i berget när den exploateras år efter år. Den från början naturliga temperaturen på 7-8 grader har med tiden svårt att återhämta sig helt.

Att däremot återvinna energi och använda bergets egenskaper för att lagra energi kan möjliggöra billigare tillverkning av värme och kyla - med lägre belastning på miljön. 

– Detta sätt att hantera energi – att återvinna den om och om igen, ger både hållbara och kostnadseffektiva energilösningar, säger Anders och fortsätter:

– Vi ser säsongslagring som en viktig del på vägen att bygga framtidens  försörjningslösningar för värme och kyla till en fastighet eller ett fastighetsområde. Genom ett aktivt samarbete mellan parter kan en effektiv lösning skapas.  

Fastighetsmarknaden efterfrågar i allt högre grad värmeförsörjning vid lägre temperaturer. SENS produkter i kombination med fjärrvärmen kan bredda det lokala fjärrvärmebolagets produktutbud som stärker konkurrenskraftigt både ekonomiskt samt gör att den klarar nya byggkrav (BBR).

Olika lösningar och affärsmodeller ger valmöjligheter

SENS har ett brett utbud av lösningar för ”energi i balans” där ett borrhålslager är navet.

– Med vårt kunnande, expertis och patenterade produkter utvecklar vi samt bygger nyckelfärdiga anläggningar och lösningar som bäst tar till vara de lokala förutsättningarna och kundens behov.

Det aktiva borrhålslagret kan användas för olika ändamål, dels som en ren produktionsresurs i befintliga kraftvärmenät – i formen av ett högtemperaturlager där överskott på sommarhalvåret kan sparas till vintern då kunden efterfrågar mer värme.

Borrhålslagret kan också användas i distribuerade lager, där olika överskott av energi kan tas till vara för att fungera som lokala försörjningsnav som ökar kapaciteten i distributionsnätet eller kan serva ett specifikt fastighetsområde.

– ”Kallt Nät” är ett exempel. Det innebär att områden exempelvis med kommersiella lokaler och/eller bostäder kan bli självförsörjande i sina behov av värme och kyla och samtidigt ges en högvärdig miljö- och klimatprofil. Kallt Nät kan ägas av exempelvis energibolaget, fastighetsägare eller av en samfällighet som delar på anläggningen. Driftsekonomin för denna lösning är mycket intressant, säger Anders.

Större intresse för säsongslagring bland fjärrvärmeleverantörer    

– Vi för diskussioner med ett flertal energibolag som själva börjat fundera kring applikationen av energilagring och distribuerade lösningar. Vi är igång och utreder förutsättningarna med några bolag som har energiöverskott på sommaren eller ser möjligheten att minska flaskhalsar, och undvika ytterligare distributionsinvesteringar. Där ser vi värdet av att etablera högtemperaturlager eller olika typer av distribuerade lösningar exempelvis som Kallt Nät, säger Anders.

 

Kontakta: 
Anders Rubenhag CEO Sens Energy Management AB
Tel: +46(0) 70-6177724
E-post: anders.rubenhag@sens.se