Tekniska Verken prisas för kemikaliearbete

EcoOnline Award instiftades år 2011 och delas ut i syfte att uppmuntra en effektiv kemikaliehantering som skapar bra resultat.

Tekniska verken i Linköping har tilldelats EcoOnline Award 2017 för arbetet att minska kemikalier i verksamheten.

Nedan följer motiveringen för priset:

”Vinnaren av EcoOnline Award 2017 är ett utpräglat miljöföretag som med ett starkt driv och engagemang arbetar för att minska användningen av miljö- och hälsoskadliga kemikalier i verksamheten. De arbetar på ett strukturerat och målmedvetet sätt med att genomför riskbedömningar och följer upp dessa med åtgärdslistor. På så sätt säkerställer de att alla medarbetare ska få en säkrare och tryggare arbetsplats att gå till. De har också infört rutiner och system, kopplat till kemikalieregistret Eco Archive, för en god kontroll vid inköp av nya kemikalier till verksamheten. Det är med stor glädje vi utser Tekniska verken i Linköping AB (publ) till årets vinnare"