Alfa Laval levererar luftkylarsystem för gasbearbetning till USA

Alfa Laval har kammat hem en order för leverans av luftkylarsystem till en gasbearbetningsanläggning i USA. Ordern är värd cirka 85 miljoner kronor och är bokad inom affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energy-divisionen. Leverans beräknas ske under 2017.

Luftkylarsystemet för indunstning kommer att användas i två olika steg i processen. De kommer att utgöra en del av ett fryssystem som separerar naturgasen i individuella rena komponentflöden. De kommer också att vara en del av en kylprocess, där dessa flöden kyls ner till naturgaskondensat för att därefter destilleras till etan, propan och butan.

– Gasbearbetning är ett område som kräver säker och pålitlig utrustning. Denna order bekräftar att våra indunstande luftkylarsystem uppfyller de höga krav som ställs av kunderna inom gasindustrin, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energy-divisionen inom Alfa Laval.