Smarta städer, en framtida satsning

Regeringen har ett strategiskt samverkansprogram som fokuserar på den smarta staden där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik ska skapa möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt.

Hållbar utveckling ligger i fokus.

Regeringen skriver att det finns i städerna stora möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett effektivt sätt – till exempel genom effektiva infrastrukturlösningar och genom att den byggda miljön kan användas på ett smart sätt och delas av många.

”Sverige har stora möjligheter att hålla fast vid sin position som föregångsland för hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt att ta vara på innovationskraften och på de tekniska verktyg som idag finns tillgängliga.”

Regeringen lyfter följande som ett sätt att skapa den smarta staden:

• Att utgå från hållbarhet – social, miljömässig och ekonomisk

• Att sätta människan i centrum för arbetet – att undersöka vilka behov som behöver uppfyllas

• Att bryta stuprörsfokuseringen – vi behöver tänka i system

• Att arbeta i samverkan över sektorer

• Att arbeta med lärande – kunskapsutbyte, kunskapsutveckling, uppskalning – för att undvika dubbelarbete och resursslöseri

• Att möjliggöra test av nya lösningar – som kan bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle samtidigt som det kan möjliggöra affärer för företag.

• Att skapa standarder och gemensam kompetens (nationell ansats)