Lyckat för solel i Linköping

Linköping kniper topplatsen som kommunen med mest installerad solel med 5,3 megawatt av totalt 140 megawatt i hela Sverige år 2016, skriver Tekniska Verken.

Enligt statistik från Energimyndigheten hamnar Linköping i topp andra året i rad.

- Vi på Tekniska verken är stolta över att Linköpings kommun återigen är bäst när det gäller solel som tilldelats elcertifikat, och även att Katrineholms kommun ligger mycket bra till. Vi var tidiga med att göra det enkelt för kunden att installera solceller i nätet, och att ha bra rutiner för att ta hand om nya mikroproducenter. Det handlar exempelvis om fakturarutiner som gör att inmatad el och nätersättning sker automatiskt och hamnar direkt på kundens månadsfaktura, säger Lovisa Fricot Norén, vd Tekniska verken Linköping Nät och Katrineholm Nät.

En annan viktig faktor för utvecklingen av solel är, enligt Tekniska Verken, kommunens bygglovshantering där det är kostnadsfritt med bygglov för solcellsinstallationer. En särskild solkarta på kommunens hemsida underlättar också för intresserade att bedöma solelspotentialen på sina tak.

- Det är oerhört glädjande att Linköping är den kommun i Sverige som har mest installerad effekt solelsproduktion. En kombination av satsningar från såväl kommunen som vårt energibolag Tekniska verken har bidragit till att göra det enkelt för Linköpingsborna att producera sin egen solel. Solel gör direkt klimatnytta genom att tränga ut annan smutsig elproduktion från elmarknaden och ger därför ett bidrag till vårt mål att Linköpings kommun ska vara koldioxidneutral år 2025, säger Rebecka Hovenberg, kommunalråd (MP) och ordförande i Tekniska verkens styrelse.