Rebecka Hovenberg, Tekniska verkens nya ordförande

Rebecka Hovenberg (MP) har nu tagit över ordförandeskapet i Tekniska verkens styrelse efter Nils Hillerbrand.

– Det känns mycket spännande och som en stor utmaning. Jag känner ödmjukhet inför uppdraget att bli Tekniska verkens ordförande. Det är ett stort ansvar och bolagets verksamhet är komplex. Jag är glad över att jag har en så kompetent och engagerad ledning och styrelse som stöd i det här arbetet, säger Rebecka Hovenberg.

Rebecka Hovenberg är biolog med inriktning mot företags miljöarbete och har bland annat läst kurser i livscykelanalys, miljöledningssystem och material i kretslopp. Hon har arbetat som miljökonsult i 10 år med erfarenhet från exempelvis energibranschen, avfallsbranschen och fastighetsbranschen. Under 7 år har hon varit politiskt aktiv för Miljöpartiet i Linköping och suttit i Bygg- och miljönämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige. Nu är hon kommunalråd (MP) med ansvar för miljöfrågor.