Citypassagen rustas med solpaneler

– Assemblin expanderar nu i Örebro med flera nya uppdrag. Citypassagen, vid stadens mest trafikerade korsning utanför Resecentrum, är ett mycket spännande exempel, säger Christian Skoglund, regionchef på Assemblin El.

Kontorshuset Citypassagen rymmer 1 000 arbetsplatser och ska få solpaneler på två fasader. Assemblin har fått uppdraget att installera solpanelerna liksom el och tele i byggnaden.

Byggnaden uppförs av fastighetsbolaget Castellum med Peab som huvudentreprenör. Byggstarten skedde i januari 2017 och färdigställandet är planerat till sommaren 2019. Den totala byggkostnaden är cirka 400 miljoner kronor.

Citypassagen blir också en miljöbyggnad, vilket ställer speciella krav på alla inblandade i projektet.

– För vår del gäller detta främst installationen av solpaneler på två av byggnadens fasader. Detta arbete gör vi i samarbete med en underentreprenör. Det blir ett nytt inslag i stadsbilden i centrala Örebro, säger Christian Skoglund.

Solpanelerna ska integreras med byggnadens elsystem och därmed bidra till minskad miljöpåverkan.