Färsk enkät: Starkt stöd för kärnkraft hos unga finländare

Finländskt kärnkraftverk i södra delen av landet. BIld av Marabu från Pixabay

Nästan hälften av finländarna anser att kärnkraft är ett hållbart alternativ när man vill begränsa klimatförändringen.

De tillfrågade fick svara på följande fråga:

EU vill rikta finansiering till energiformer som är hållbara ur klimatsynpunkt. Anser du att kärnkraft är en hållbar lösning när man vill begränsa klimatförändringen?

Finländarna svarade så här:

  • 48 % anser att kärnkraft är hållbart
  • 35 % anser att kärnkraft inte är hållbart
  • 17 % har ingen klar åsikt

Resultatet avspeglar finländarnas praktiska inställning till kärnkraft bedömer Sanna Syri, professor i energiteknik och - hushållning.

- En förklaring är förmodligen att vi har utmärkta erfarenheter av existerande kärnkraftverk. Deras utnyttjandegrad är i världsklass, säger Syri, till nyhetssajten Svenska YLE.

God utnyttjandegrad betyder att de finländska kärnkraftverk som finns i Lovisa och Olkiluoto pålitligt har producerat elektricitet under årtionden.

Under de senaste åren har de ungas miljörörelse under ledning av Greta Thunberg högljutt krävt en ambitiös miljöpolitik.

Enligt YLEs förfrågan ser kärnkraften ut att duga som ett verktyg i kampen mot klimatförändringen. I den yngsta svarsgruppen, alltså 15 - 24 -åringarna finns det största antalet anhängare.

Resultatet fördelar sig så här.

  • 52 % av de svarande anser att kärnkraft är hållbart
  • 29 % svarade nekande på frågan
  • 19 % kunde inte ange sin ståndpunkt

Enligt Yles förfrågan delar sig stödet för kärnkraft kraftigt enligt
kön.

  • 68 % av männen anser att kärnkraft är hållbart, 22 % tycker inte det och 10 % kan inte säga.
  • Av kvinnorna tycker bara 29 % att kärnkraft är hållbart, 47 % tycker inte det och 24 % kan inte säga.

Kärnkraften är aktuell igen eftersom det pågår en häftig debatt om energiformens ställning i EU. Den heta frågan är om kärnkraft ska få den ekomärkning som planeras för finansiella sektorn eller inte.

Ekomärkningens uppgift är att informera investerare, pensionsfonder och finansieringsbolag om vilka energiformer som ur miljösynpunkt är hållbara investeringsobjekt. 

Enligt Finsk Energiindustri som representerar energiföretag kan finansieringen av kärnkraftsprojekt försvåras ifall kärnkraften blir utanför ekomärkningen. Det kan i sin tur göra det svårare att uppfylla utsläppsmålen.

Att producera el med kärnkraft ger inte direkta koldioxidutsläpp, men radioaktivt kärnavfall är ett problem i många EU-länder.

Enligt Europakommissionen behöver EU kärnkraft jämsides med förnybar energi för att de stränga utsläppsmålen ska kunna uppnås.

Kommissionen strävar efter klimatneutralitet för EU fram till år 2050. Då skulle EU-länderna kunna producera bara så mycket utsläpp årligen som till exempel skogarna binder koldioxid.

Professor Sanna Syri påpekar att 30 år är en mycket kort tid. Kommissionen har beräknat att fram till år 2050 borde EU:s elproduktion växa två och en halv gånger från nuvarande nivå.

- Även om man uppskattar att förnybar energi kommer att gå framåt mycket kraftigt fram till år 2050 så behöver vi ändå kärnkraft, säger Syri till Svenska YLE.

Kärnkraften täcker nu ungefär 25 % av EU-ländernas behov av elektricitet. Men största delen av kärnkraftverken är äldre än 30 år och behöver förnyas innan år 2050.

Enligt kommissionens uppskattningar behöver kärnkraftverken investeringar för ungefär 400 miljarder euro fram till 2050. Därför kan finansieringssektorns ekomärkning ha en stor betydelse.

Den av YLE beställda enkäten gjordes av finländska Taloustutkimus Oy ( Ekonomiundersökningar  AB).