Frankrike och Japan tecknade samarbetsavtal om utveckling av snabba reaktorer

Undertecknandet av samarbetsavtalet. Foto: CEA

Ett avtal om samarbete när det gäller utvecklingen av så kallade snabba neutronreaktorer har undertecknats mellan Framatome och den franska energikommissionen, Atomic Energy Commission (CEA) och Japan Atomic Energy Agency (JAEA), Mitsubishi FBR Systems (MFBR) och Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ). Partnerna har tidigare samarbetat inom ramen av Astrid-projektet.

Snabba reaktorer är en kategori av avancerade kärnreaktorer som har en rad viktiga fördelar jämfört med traditionella reaktorer vad gäller säkerhet, hållbarhet och avfall.

Medan de traditionella reaktorerna innehåller moderatorer som bromsar neutroner efter att de har släppts ut, fortsätter de snabba reaktorernas neutroner att röra sig snabbt (därav namnet). Snabba neutroner kan låsa upp energin i den dominerande isotopen av uran (U238) och därmed utöka kända bränsleresurser med cirka 200 gånger. En genomsnittlig termisk neutron rör sig omkring på cirka 2200 m/s medan en snabb neutron kryssar runt långt över 9 miljoner m/s, vilket är cirka 3 procent av ljusets hastighet.

Samarbetsavtalet undertecknades i Tokyo den 3 december av MFBR: s president Shigeru Kunishima, Akihiko Kato, chefen för MHI:s avdelning för kärnenergisystem, JAEA:s president Toshio Kodama, Philippe Stohr, VD:n för kärnenergi vid CEA; och François Billot från Framatome.

Det nya avtalet syftar till att vidareutveckla snabb neutronreaktorteknik. Områden som omfattas av avtalet inkluderar även allvarliga olyckor, termisk-hydraulik och bränslebeteende, materialprestanda och hållbarhet och inspektion och instrumentering under natrium.

Enligt franska Framatome kommer avtalet att bidra till att upprätthålla och utveckla företagets kompetens och expertis inom området för snabba reaktorer.