ABB lanserar onlineverktyg "Smart City"

Illustration: ABB.

ABB lanserar nu det interaktiva landskapet i ABB:s onlineverktyg ”Smart City”, som visar några av de säkra, smarta och hållbara lösningar som kan bidra till skapandet av en smart stad. 

I dagsläget står städerna för 75% av de globala koldioxidutsläppen. Smart stadstänkande drivs av brådskande och komplexa behov. Att förvandla våra städer till mer livfulla, fungerande och hållbara platser kräver förändring.

- Hälften av världens befolkning bor numera i städerna, och dessa står inför flera stora, globala utmaningar, som en ökande efterfrågan på energi och koldioxidutsläpp som måste hanteras. Med hjälp av våra produkter och lösningar kan industrier, leverantörer av offentliga tjänster och samhällen över hela världen ta itu med dessa utmaningar, säger Amina Hamidi, global forskningschef för ABB Electrification.

- Smart City visar hur smarta byggnader, infrastruktur för elfordon, energihantering och datacenter kan fungera och hur de kan bidra till utformningen av en heltäckande smart stad.

Temat för årets FN-dag för världens städer den 31 oktober (World Cities Day) var: ”En värld i förändring – innovationer och ett bättre liv för kommande generationer”. Enligt FN erbjuder smart teknik och digitalisering möjligheter att fasa ut fossila bränslen i städerna. Med hjälp av våra produkter och lösningar kan industrier, leverantörer av offentliga tjänster och samhällen över hela världen nå dessa mål.

ABB:s Smart City kommer att utvecklas ytterligare allt eftersom fler innovationer och lösningar introduceras.