Omexom levererade transformatorstation till Umeå Energi 

Bild: Omexom.

Omexom vann förtroendet att bidra med expertis och engagemang i samband med Umeå Energis pågående spänningshöjning och utbyggnation av nät och anläggningar i Umeå Kommun. 

I somras överlämnade Omexom en ny 170 kV transformatorstation vid Universitetet. Nu påbörjas projektering och konstruktion av ytterligare en station, Ålidhem, som är belägen i direkt anslutning till värmeverket längs E4/E12-an i Umeå.

Det nya uppdraget avser en totalentreprenad omfattande en ny 170/12 kV transformatorstation med gasisolerat 170 kV ställverk samt ett 12 kV ställverk. I byggnationen ansvarar Omexom för allt från konstruktion, leverans av utrustning, mark- och byggarbeten till installation, provning och idrifttagning. I entreprenaden ingår även ansvar för två separata transformatorceller under tak, kontroll- och övervakningssystem samt nollpunktsutrustning.