Kraftig ökning av investeringsstöd för solceller

Arkivbild.

Regeringen har nu föreslagit att skjuta till ytterligare 800 miljoner kronor till statligt investeringsstöd för solceller. Det framgår av ett pressmeddelande från Miljö- och infrastrukturdepartementet. 

I förslaget vill de addera 500 miljoner kronor till 2019 års budget och 300 miljoner kronor till de redan budgeterade 535 miljoner kronorna för 2020.

Om detta röstas igenom innebär det att alla som sökt bidrag fram till idag högst sannolikt kommer att få sina ansökningar beviljade. 

Save by Solar skriver på sin hemsida att de anser att de flesta solcellsprojekt idag går att genomföra utan bidrag för solceller och ändå vara konkurrenskraftiga mot andra energislag, så mottas förslaget positivt. De menar att det visar på att Regeringen vill satsa vidare på solceller och skapa fortsatt bra förutsättningar för fler att investera.

För att Sverige ska nå målet om att bli världens första fossilfria världsland krävs stora investeringar, förändringar och förbättringar. Målet är att vi redan till 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, och längre fram än så uppnå negativa utsläpp.  Save by Solar hänvisar till den framtida energimixen och hur den potentiellt kan sättas samman. 

Solcellskollen har rett ut hur förutsättningar för stödet ser ut med det nya budgetförslaget:

”Om respektive budget röstas igenom så innebär det alltså att det under 2019 och 2020 kommer att finnas pengar till alla de som sökt hittills, samt ytterligare ca 550 miljoner för framtida ansökningar (om man räknar med att en del av pengarna används för att täcka administrativa kostnader hos länsstyrelserna). I praktiken kan dock pengarna räcka längre då alla som ansöker inte nödvändigtvis går vidare med sina projekt".

Nivån på investeringsstöd för solceller sänktes under 2019 till 20% från tidigare 30% av den totala investeringsskostnaden. Än så länge finns det inget som visar på att den sänks ytterligare, även om Centerpartiet menar på att till 2021 vill de införa ett grönt avdrag istället för investeringsstöd.