Der Spiegel: Energiewende – ett tyskt felskott

Enligt Tysklands Revisionsdomstol har Energiewende kostat landet minst 160 miljarder euro under de fem senaste åren. Syftet är öka mängden förnybar energi som andel av elektricitet från dagens 35 procent till 100 procent mellan åren 2025-2050. Bild: Markku Björkman, obs! klicka på krysset högst upp i vänstra hörnet så får du se hela omslagsbilden.

Under det senaste decenniet har en stor del av internationell massmedia lanserat Tysklands övergång till förnybar energi, det så kallade Energiewende, som en miljömodell för världen.

- Många fattiga länder, som en gång funderade på att bygga koleldade kraftverk för att få el till sina invånare, diskuterar nu, på grund av Energiewende, om huruvida de kan hoppa över den fossila tidsåldern och bygga ”rena nät” så att säga direkt från början, skrev New York Times reporter under 2014.

Med Tyskland som inspiration öste FN och Världsbanken miljarder i förnybara energikällor som vind, sol och vatten i utvecklingsländer som Kenya.

Men sedan förra året tvingades Tyskland erkänna att man var tvungen att senarelägga sin utfasning av kol och att landet inte klarar av att uppfylla sina åtaganden ifråga om minskning av växthusgaser fram till 2020. 

Enligt Tysklands Revisionsdomstol har Energiewende kostat landet minst 160 miljarder euro under de fem senaste åren. Nedfasningen av kolproduktionen fram till 2038 och uppbyggnaden av nya kompletterande teknologiföretag för de som blir arbetslösa förväntas kosta minst 40 miljarder euro.

Tyska forskarförbundet ESYS har räknat ut att det behövs en massiv uppbyggnad av vind- och solenergianläggningar, men forskarna har även satt en prislapp på denna uppbyggnad, nämligen 70 miljarder euro. 

Samtidigt har motståndet mot vindenergi växt på den tyska landsbygden. Följaktligen byggdes det endast 8 nya vindkraftverk under 2018. 

- Tyskland har missat sina utsläppsmål delvis eftersom dess mål var så ambitiösa, argumenterade miljöskribenter under sommaren 2018.

- Om resten av världen skulle verkställa bara hälften av Tysklands ansträngning, skulle framtiden för vår planet se betydligt mindre dyster ut, skrev en miljöjournalist.

Nyligen publicerades en viktig artikel i landets största tidskrift, Der Spiegel, med titeln "Murks in Germany", vilket betyder ungefär tabbe, felskott eller miss.

Tidningens omslag visar ett antal trasiga vindkraftverk och ofullständiga elektriska transmissionstorn mot en mörk Berlin-skyline.

- Energiewende - det största politiska projektet sedan återföreningen, hotar att misslyckas", skriver Der Spiegel's journalisteam som består av Frank Dohmen, Alexander Jung, Stefan Schultz, Gerald Traufetter i deras extra långa grävande och granskande artikel.

- Politikerna fruktar medborgarnas motstånd, rapporterar Der Spiegel. "

- Det finns numera knappast ett vindkraftsprojekt som inte bekämpas.

Som svar beslutar politikerna ibland att lägga "elektriska ledningar under jorden, men kablarna och deras läggande blir många gånger dyrare och tar flera år att gräva ner”.

Som ett resultat avtar utbyggnaden av förnybara energikällor och relaterade överföringsledningar snabbt. Mindre än hälften så många vindkraftverk (743) installerades under 2018 som under 2017, och bara 30 kilometer ny energiöverföring monterades år 2017.

Tyska förespråkare av sol- och vindenergi säger att billigare solpaneler och vindkraftverk kommer att göra den framtida tillväxten av förnybar energi billigare än föregående tillväxt, men det finns skäl att tro att det motsatta kommer att bli fallet.

Der Spiegel hänvisar till en ny beräkning som gör gällande att det skulle kosta Tyskland  sju gånger mer än vad landet pungade ut i vindkraftspengar från år 2000 till 2025, i syfte att öka sol- och vindenergins andel femfaldigt fram till 2050.”

Mellan 2000 och 2019 växte Tysklands förnybara energikällor inom elproduktion från 7 procent till 35 procent. Tysklands förnybara el genereras också med hjälp av biomassa, som en del forskare ser som förorenande och miljöförstörande energislag.

Av de 7 700 nya kilometrarna med transmissionslinjer som behövs har idag bara 8 procent byggts, medan storskalig ellagring förblir, enligt Der Spiegel, ytterst ineffektiv och dyr.

- En stor del av den producerade energin går förlorad, konstaterar Der Spiegels reportrar angående ett mycket hypat vätgasprojekt. 

- Dess effektivitet ligger under 40 procent. Detta är ingen livskraftig affärsmodell som kan utvecklas."

Nästa år kommer de 20-åriga subventionerna som beviljats för ​​vind-, sol- och biogas sedan 2000 att upphöra.

- Vindkraftsboomen är över, avslutar Der Spiegel.

Der Spiegel har samlat en rad prognoser om vad Tysklands Energiewende kan komma att kosta. De mest trovärdiga uppskattningarna ligger, enligt tidningen, mellan 2 och 3,4 biljoner euro. 

De är många som idag ställer frågan: om förnybara energikällor inte är så billiga att de utan vidare kan användas framgångsrikt i Tyskland, i ett av de rikaste och mest tekniskt avancerade länderna i världen, hur kan då ett utvecklingsland som Kenya någonsin förvänta sig att kunna "hoppa" över den fossila bränslefasen?