Kraftringen i samarbete med ONE Nordic 

Bild: One Nordic.

Kraftringen väljer att tilldela ONE Nordic uppdraget att byta ut bolagets nuvarande bestånd på ca 110 000 mätare till nya moderna smarta fjärravlästa mätare i flertalet kommuner i Skåne.

Med de nya elmätarna ska Kraftringens kunder kunna ta del av nya smarta energitjänster där de själva kan följa sin förbrukning i realtid via en särskild kundkontakt. Med flertalet liknande uppdrag i ryggen stärker ONE Nordic därmed sin position ytterligare som en av de ledande aktörerna inom den mättekniska sektorn i Sverige och rekrytering pågår för att manna upp projekten och ytterligare öka innovationstakten i utvecklingen av bolagets mättekniska tjänster.

Avtalet löper under 6 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 10 år och omfattar även etablering av IT-system och kommunikationsinfrastruktur, integrationer till Kraftringens affärssystem, insamling- och kvalitésäkring av data samt flertalet fälttjänster.

Projektet har redan startat och förberedelserna är i full gång. Mätarbyten planeras att storskaligt påbörjas 2020 och kommer att pågå fram till årsskiftet 2022-2023. Totalt ska ca 102 000 elmätare, 9 000 fjärrvärme / fjärrkyla mätare och 1 800 gasmätare bytas ut. Efter ett mätarbyte samlas sedan mätdata in till centralsystemet för vidare hantering och analys.