Öresundskraft investerar i nya elmätare

Bild: Öresundskraft.

Öresundskraft har valt teknisk plattform för de cirka 100 000 elmätare som ska bytas ut med start hösten 2019. Det blir en IoT-plattform (Internet of Things) baserad på de moderna telekomteknologierna NB-IoT och Cat-M. Utöver de grundläggande behoven av mätning, stödjer mätarna styrning och optimering av till exempel solceller och elbilar i hemmen. Öresundskrafts partner i projektet är HM Power Metering AB.

Nya, smarta elmätare ska ge kunderna bättre möjligheter att effektivisera sin energianvändning och öka möjligheterna till småskalig elproduktion.

Mätarbytet omfattar samtliga privat- och företagskunder i Öresundskrafts nätområde och sker sedan regeringen förra året beslutade om nya funktionskrav för elmätare. Mätarna ska klara mätning var 15:e minut och göra det möjligt för kunderna att själva ta del av sina mätuppgifter. Senast den 1 januari 2025 ska de nya mätarna vara på plats.