Skangass planerar LNG-terminal i Gävle Hamn

Foto: Gävla Hamn

Skangass och Gävle Hamn har påbörjat en studie med syftet att utreda möjligheten till att etablera en framtida LNG-terminal i Gävle.

En LNG-terminal består av utrustning för import och lossning av LNG från specialbyggt fartyg till en isolerad lagringstank som skall byggas inom Gävle Hamns område. Från lagringstanken sker därefter distribution via landsväg, järnväg eller lokalt rörnät.

Skangass som skall bygga och driva terminalen är ett norskt företag specialiserade på produktion och distribution av LNG till kunder inom industri- och transportsektorn i Skandinavien.

Skangass bygger för närvarande en motsvarande LNG-terminal i Lysekil, i anslutning till Preems raffinaderi, som beräknas bli färdig i slutet av 2013.

En etablering av en LNG terminal innebär att Gävle Hamns strategiska betydelse kan öka och möjliggör för den regionala industrin att övergå till ett mer miljövänligt alternativ. Att även LNG som fartygsbränsle ökar, innebär att hamnen i framtiden kan fungera som bunkringshamn för LNG.