Tuffa miljökrav driver fram renare fartygsbränsle

Foto: sxc.hu

Regeringen är nu alltmer samstämmig och tydlig i frågan om att genomföra hårdare utsläppskrav för sjöfarten till 2015, inom ramen för FN:s sjöfartsorganisation IMO.

– Vi välkomnar tydligheten. Minskade utsläpp av svavel är nödvändigt för att förbättra människors livsmiljö och Östersjöns marina liv. Det är också nödvändigt för att driva fram effektivare teknik och renare bränslen, säger Anders Mathiasson, vd för Energigas Sverige.

Ett exempel på renare fartygsbränsle är flytande naturgas (LNG). Det är betydligt renare än olja och ger låga utsläpp av kväveoxider, samt försumbara utsläpp av svavel, tungmetaller och partiklar. Genom att ersätta oljan med detta bränsle kan IMO:s striktare regler uppnås.

Flytande naturgas är på frammarsch i svensk industri. En importterminal har just öppnats i Nynäshamn, vilket gör bränslet mer tillgängligt. Men regelverk och miljökrav har stor betydelse för företagens möjligheter att investera i den nya rena tekniken. Försenas skärpningen av utsläppskraven, riskerar investeringarna i ren teknik att försenas eller utebli helt. Därför är det viktigt att regeringen fullföljer sin linje. Företag som tar sitt miljöansvar ska uppmuntras, inte straffas, säger Anders Mathiasson.