Grontmij slutför uppdrag i Tjernobyl

Foto: Ben Failess

Grontmij har slutfört sitt fem år långa uppdrag i Tjernobyl. Byggnaden som Grontmij brandskyddat kommer att vara central i det fortsatta arbetet med att skapa ett miljösäkert system vid den havererade reaktorn.

Sedan 2006 har Grontmij arbetat med den största kärnkraftsolyckan i världen, som inträffade för 25 år sedan i dåvarande Sovjetunionen. Grontmijs Brand- och Riskgrupp i Malmö har tillsammans med den ukrainska underkonsulten Adi detaljprojekterat brandskyddet för en byggnad som tillhör den havererade reaktorn i Tjernobyl. Under 2009 förlängdes Grontmijs uppdrag, vilket har inneburit att konsulterna under de senaste åren granskat entreprenörens installationer.

SIP PMU, Shelter Implementation Plan Project Management Unit, har varit Grontmijs uppdragsgivare. Viktor Popovskiy som är SIP PMU:s lokale projektledare för uppdraget i Ukraina är mycket nöjd med arbetet som Grontmij och Adi utfört.

– Uppdraget är del av ett unikt arbete med att skapa ett miljösäkert system i Tjernobyl, vilket gör det här till ett komplicerat uppdrag. Grontmij och Adi har lyckats organisera sitt samarbete på ett effektivt sätt och har samtidigt hittat moderna lösningar, säger Viktor Popovskiy.

Grontmijs uppdrag är en del av ett långsiktigt arbete med att göra Tjernobyl till en säkrare plats. I samband med kärnkraftsolyckan 1986 havererade reaktor fyra. Kort efter olyckan byggdes en sarkofag över reaktorn för att förhindra att ytterligare radioaktivt material skulle läcka ut.

Sedan några år tillbaka pågår arbetet med att konstruera en ny överbyggnad över sarkofagen eftersom det gamla skyddet blir allt sämre. Inuti den havererade anläggningen finns utrymmen som ska fungera som arbetslokaler för dem som arbetar med och övervakar den havererade reaktorn. Grontmij har haft i uppdrag att brandskydda dessa utrymmen, vilket är viktigt eftersom hela anläggningen kommer att inrymmas under den nya överbyggnaden. Huvudsyftet med arbetet med att inkapsla reaktorn är att skapa ett system som ska öka säkerheten för personal och miljö.

Grontmij har tillsammans med Adi ansvarat för att hundratals ton brännbart material har tagits bort. Utrymmena har försetts med nya väggar, branddörrar, släcksystem, brandcellsgränser, branddetektion, övertrycksventilering av trapphus, belysning, reservkraft och utrymningsskyltning. Grontmijs konsulter har även ansvarat för installation av övervakningsutrustning.

– Arbetet som Grontmij har utfört hjälper till att förebygga bränder och brandspridning till själva reaktordelen, vilket skulle kunna bidra till utsläpp av radioaktivt material till atmosfären. Åtgärderna bidrar till att öka personalens säkerhet och miljösäkerheten i området, säger Viktor Popovskiy från SIP PMU.

Arbetet med att brandskydda anläggningen bekostas av The European Bank for Reconstruction and Development, EBRD. Uppdraget för Grontmijs del är värt 16 miljoner kronor. Byggnaden slutbesiktigades av Grontmij och Adi i augusti 2011 enligt tidplan.

Per-Anders Tauson, divisionschef för Energi & Elkraft i Malmö, tror att erfarenheterna från arbetet i Tjernobyl kan komma till nytta i framtida uppdrag.

– Det känns bra att vi i detta mycket komplicerade uppdrag har klarat både budget och tidplan och att vi utvecklat vår personal i att jobba i en riskfylld miljö, säger Per-Anders Tauson.