Järfälla och Eon samverkar i Barkarbystaden

Foto: Christer Wiik

Eon och Järfälla kommun har nu skrivit under en avsiktsförklaring för att gemensamt arbeta för en hållbar stadsutveckling i den nya stadsdelen Barkarbystaden i nordvästra Stockholm.

I den snabbt växande stadsdelen Barkarbystaden finns goda förutsättningar för att arbeta med innovationer och energismarta lösningar tillsammans med byggbolag och andra som deltar i utbyggnaden, exempelvis Eon som är en etablerad energiaktör i Järfälla.

Avsiktsförklaringen konkretiseras genom samarbete i projekt. Det finns redan tre projekt identifierade av Järfälla kommun och Eon inom ramen för avsiktsförklaringen. Till exempel Swedish Green Building Councils pilotomgång av Citylab Action, som syftar till miljöcertifiering av stadsdelar.

– Vi är stolta över att vara kommunens samarbetspartner för en hållbar stadsutveckling i Barkarbystaden som är framtidens stadsdel i Stockholmsområdet. Det är extra roligt att ett av samverkansområdena är utvecklingen av Citylab eftersom detta är ett av våra strategiska utvecklingsområden, säger Stefan Håkansson, vd på Eon Värme Sverige.

Det andra projektet är ett samarbete med företaget Atrium Ljungberg som tillsammans med Järfälla kommun utvecklar en regional mötesplats för lärande, kultur, näringsliv och högre utbildning i Barkarbystaden. Avsikten är att samverka kring både hållbara energilösningar och ökat lärande inom teknik och naturvetenskap.

– Miljö- och klimatfrågan är högt prioriterad och utgör ett av fyra övergripande mål för Järfälla kommun. Jag välkomnar samverkan med Eon och ser fram emot det fortsatta arbetet med att utveckla Barkarbystaden tillsammans, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Det tredje projektet föreslås handla om att genomföra en nära dialog med de byggföretag som bygger bostäder och verksamhetslokaler i Barkarbystaden kring hur energiförsörjningen skulle kunna utvecklas.