Nytt brittiskt projekt inleds för att öka antalet kvinnor inom vindkraftssektorn till havs

Esmee Thornton, som arbetar som biträdande platschef hos vindkraftsföretaget Siemens Gamesa i Lowestoft, förklarade nyligen vid en konferens att hon är en av bara två kvinnor som är anställda på platsen av cirka 50 anställda. Även om hon har upplevt en positiv arbetsmiljö med sin nuvarande arbetsgivare sa hon att när hon arbetade för tidigare företag fick hon "udda sexistiska kommentarer" och ibland behandlades "lite annorlunda eftersom hon är kvinna". Foto: Kredit: EEEGR

Den brittiska intresseorganisationen för havsbaserad vindenergi OWIC ska tillsammans med University of Anglia skapa ramarna för att fler kvinnor kan söka arbete inom havsvindsektorn. I dagsläget utgör kvinnorna endast 18 procent mätt över hela sektorn.

- Inom hela vindkraftsindustrin till havs utgör kvinnornas andel bara 18 procent av de anställda, och den siffran ska vara minst 33 procent, men helst 40 procent, år 2030, skriver University of East Anglia (UEA) i ett pressmeddelande som tillsammans med den brittiska intresseorganisationen The Offshore Wind Industry Coucil (OWIC) ska förverkliga projektet som går under namnet Project Clearing the Pathway for Women in Wind.

Användning av olika identitetsmarkörer

- Att kunna öka mångfalden inom vindkraftssektorn till havs är avgörande om vi ska attrahera så många begåvade människor som möjligt så att vi kan skala upp produktionen snabbare, tackla klimatförändringarna och säkerställa Storbritanniens energisäkerhet, säger Melanie Onn, biträdande direktör för OWIC:s personal- och kompetensarbetsgrupp.

Detta ska ske genom skapandet av en överblick över betydelsen av olika identitetsmarkörer för anställda i branschen: etnicitet, nationalitet, ålder, sexualitet, funktionsnedsättning, klassrelationer, kultur och religion.

Faktorer som, enligt UEA, alla har en inverkan på hur många kvinnor som kommer in i branschen, hur många som lämnar den igen och vilka karriärmöjligheter kvinnor har.

Främja bättre balans

Den första fasen av projektet går ut på att intervjua medarbetare från alla delar av branschen. Därefter kommer projektet att undersöka olika policyer och initiativ för framgång på arbetsplatsen.

Erfarenheter från de två faserna kommer sedan att sammanställas i en rapport som är planerad att publiceras i oktober 2023, och som kommer att ge rekommendationer för att ordna arbetsplatser så att en bättre balans mellan könen kan främjas.

Källa: UEA