Bravida ökar resultatet

Foto: Bravida

Bravida redovisar ett resultat före skatt på 136 miljoner kronor (79) för det tredje kvartalet 2015.

Rörelseresultatet var 168 miljoner kronor (160). Nettoresultatet uppgick till 109 miljoner kronor (58) eller 0,54 kronor per aktie (0,29).

Rörelseresultat exklusive engångskostnader var 195 miljoner kronor (170) vilket gav en rörelsemarginal på 5,9 procent (6,1).

Nettoomsättningen var 3.302 miljoner (2.772). Det var en ökning på 19 procent, varav 6 procent var organiskt, -2 procent valuta och 15 procent förvärv.

Orderingången uppgick till 3.458 miljoner (2.755). Den utvecklingen beskrivs som "fortsatt stark" av vd Mattias Johansson.

Orderstocken var därmed 7.099 miljoner (6.454) den sista september. En historiskt hög nivå, enligt Johansson.

(SIX News)