Aluminiumkabel för säkra nät

Bild: Reka

Reka har tagit fram an ny aluminiumkraftkabel för säkra mellanspänningsnät: AXALJ-F TT. Kabeln är konstruerad för att vara vattentät. Den är försedd med väderbeständig polyeten.

Kabeln finns tillgänglig för spänningsnivåerna 6/10(12) kilovolt och 12/20(24) kilovolt.